Radonmätning i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Enligt miljöbalken (26 kap. 19 §) har fastighetsägare en skyldighet att kontinuerligt planera och övervaka sina fastigheter för att förhindra eventuella hälsorisker för de boende. Detta inkluderar kravet att genomföra radonmätningar enligt Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer samt att vidta åtgärder om radonhalten i en lägenhet överskrider riktvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter).

För att säkerställa ett årsmedelvärde bör långtidsmätningen genomföras under minst två månader under uppvärmningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Å andra sidan bör rådgivande korttidsmätningar endast användas när tidsramen inte tillåter en långtidsmätning. Vi erbjuder två olika alternativ för dig att välja mellan:

 • GÖR-DET-SJÄLV
 • KOMPLETT SERVICE FÖR FLERBOSTADSHUS

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerbostadshus ackrediterade radonmätningar för deras lägenheter. Vår guide för självmätning har utformats för att göra det enkelt för er att utföra mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (SSM 2013) för “Mätning av radon i bostäder”, vilket ger er ett pålitligt årsmedelvärde.

För bostadsrättsföreningar och flerbostadshusägare erbjuder vi följande fördelar:

 • Attraktiva priser
 • Exceptionell service
 • Varje mätpaket innehåller två spårfilmsdosor, detaljerade instruktioner och analys från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.

Vi förstår att som ägare av en bostadsrättsförening eller flerbostadshus kan tiden vara begränsad och att ni kanske inte är säkra på hur många lägenheter som behöver mätas eller hur spårfilmdosorna ska placeras korrekt.

Men oroa er inte, vi finns här för att hjälpa till! På Radonmätning.se erbjuder vi bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus i hela Storstockholmsområdet, Lund och Malmö en helhetslösning där vi tar hand om hela processen åt er.

Vår komplett service inkluderar:

 • Beräkning av antalet mätpaket för alla byggnader.
 • Två mätdosor per lägenhet, lokal eller källare.
 • Kommunikation med de boende.
 • Exakt placering av spårfilmsdosor.
 • Insamling av prover och upprättande av protokoll.
 • Analyser från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.
 • Granskning av mätresultat och sammanställning av dem.
 • Kommunikation med kommunen (miljökontoret).
 • Dessutom erbjuder vi kostnadsfri rådgivning om radonhalterna skulle vara för höga.

Så oavsett om ni väljer att göra det själva med vår guide eller utnyttja vår kompletta service, så kan ni vara säkra på att vi har er radonmätning täckt!